การแข่งกีฬาฟุตบอลนักเรียน ระดับชั้น ม.2

26 ก.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและปลูกฝังการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28