พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562

27 ก.ย. 2562 ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการรำลึกคุณความดีและเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุ ตลอดจนเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแบบอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันทรงคุณค่าของปูชนียบุคคลที่ควรแก่การรำลึก

[srizonfbalbum id=356]

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28