การอบรมการใช้เครื่องคำนวณ วิทยาศาสตร์เบื้องต้น ปีการศึกษา 2562

9 ต.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมการใช้เครื่องคำนวณ วิทยาศาสตร์เบื้องต้น ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียน ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะวิทยากรจาก บริษัท Casio Thailand

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28