กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

18 ต.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ดังนี้
1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ผลการแข่งขัน ดังนี้

1.การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ (ตัวแทน)
2.การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ (ตัวแทน)
3.การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ (ตัวแทน)
4.การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ (ตัวแทน)
5.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ (ตัวแทน)
6.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ (ตัวแทน)
7.การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ (ตัวแทน)
8.การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ (ตัวแทน)
9.การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ (ตัวแทน)
10.การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ (ตัวแทน)
11.การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
12.การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

รายละเอียด >> คลิก

2. รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 4 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 10  จัดโดย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3. โล่รางวัลระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 4 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดโดย สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรุณราชวิทยาลัย

4. รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 17 ปี 2562 ประเภทโครงงานประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องวันรพี ประเภททีม จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

7. รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางภูมิศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28