มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561

18 ต.ค. 2562 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในโอกาสหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28