การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “นารีนุกูลสปริ๊นต์

วันที่ 26 มิ.ย. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสวรส พงศ์พฤทธิวัฒน์ ม.1/10 นักกีฬาว่ายน้ำจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “นารีนุกูลสปริ๊นต์ 2558” เมื่อ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี ได้รับรางวัลดังนี้

1. เหรียญทองฟรีสไตล์ 200 เมตร
2. เหรียญเงินฟรีสไตล์ 400 เมตร
3. เหรียญเงินฟรีสไตล์ 100 เมตร
4. เหรียญทองแดงฟรีสไตล์ 50 เมตร
5. เหรียญทองแดงเดี่ยวผสม 400 เมตร
6. เหรียญทองแดงเดี่ยวผสม 200 เมตร
7. เหรียญทองแดงกรรเชียง 200 เมตร
ได้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยม อันดับ 3 ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุ 13 ปี รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินทุนการศึกษา

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28