รำลึกครูกลอนสุนทรภู่

กลุ่มสาระฯภาษาไทยโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่” เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของท่านสุนทรภู่ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น วิดีทัศน์ประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่, รำเบิกโรงชุดระบำศรีวิชัย, เพลงประสานเสียงคำมั่นสัญญาและเพลงชั่วนิจนิรันดร์ ม. 5, การแสดงละครของระดับชั้นต่างๆ, การประกวดร้องเพลง, การประกวดจัดป้ายนิเทศชีวิตและผลงานสุนทรภู่, การประกวดแต่งคำประพันธ์

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28