ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของมูลนิธิหม่อมคำเมียง ชุมพล ณ อยุธยา

14 พ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน นำคณะครูและบุคลากรกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่ หม่อมคำเมียง ชุมพล ณ อยุธยา หม่อมเจ้าชนิยบุตร และหม่อมพึงใจ ชุมพล ซึ่งเป็นเจ้าของมูลนิธิหม่อมคำเมียง ชุมพล ณ อยุธยา ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศตลอดมา

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28