นิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ครั้งที่ 3

19 พ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดนิทรรศการนิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ครั้งที่ 3 ” SSK Guidance Open House เปิดประตู…สู่เส้นทางอนาคต” ได้รับเกียรติจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี โดยมีจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง รู้ก่อนได้เปรียบเตรียมความพร้อมสู่ TCAS 63 โดย ดร.พีระพงษ์ ตริยเจริญ (พี่ก๊อง) ผู้ช่วยเลขฯ ปอ. และมีสถาบันการศึกษาต่างๆ มาให้ความรู้และแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ และนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 อย่างพร้อมเพรียง

[srizonfbalbum id=384]

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28