การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2562

21 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 น. โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ และนำเสนอผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ผ่านมา

[srizonfbalbum id=386]

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28