21 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 น. โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ และนำเสนอผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ผ่านมา

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>