การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 เพื่อปลูกฝังการออกกำลังกาย ใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย ห่างไกลจากยาเสพติด

<< แสดงผลการแข่งขัน / พิมพ์เกียรติบัตร >>

<< อัลบั้มภาพชุดที่ 1 >> | << อัลบั้มภาพชุดที่ 2 >>

<< อัลบั้มภาพชุดที่ 3 >> | << อัลบั้มภาพชุดที่ 4 >>

<< อัลบั้มภาพชุดที่ 5 >> | << อัลบั้มภาพชุดที่ 6 >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28