สาธิตการใช้เครื่องมือดับเพลิง

25 พ.ย. 2562 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้ความรู้ เรื่อง การใช้ถังดับเพลิงและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงอย่างถูกวิธี

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28