วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า : 25 พฤศจิกายน รำลึกถึง ร.6

27 พ.ย. 2562 คณะลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยกลุ่มลูกเสือโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลาแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกๆปี

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28