บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 25 มิ.ย. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษและโรงพยาบาลศรีสะเกษ จัดการรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีคณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างพร้อมเพรียง

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28