ประกวดร้องเพลงในวรรณคดี-กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่สุนทรภู่

วันที่ 23 มิ.ย. 2558 กลุ่มสาระฯภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงในวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดงานรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ 26 มิ.ย. 2558 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง และร่วมเชียร์และให้กำลังใจแก่ตัวแทนในแต่ละห้องอย่างมากมาย

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28