ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศความสามารถพิเศษม.1-63

  • คลิกที่ประกาศ แล้วกดปุ่มเพื่อเปลี่ยนหน้า

ลิงค์ประกาศผลสำรอง ม.1 >> https://drive.google.com/file/d/1JxoWSZrKIR08ZI383w1Gkpj22mpwGK0W/view?usp=sharing


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศความสามารถุพิเศษม.4-63

  • คลิกที่ประกาศ แล้วกดปุ่มเพื่อเปลี่ยนหน้า

ลิงค์ประกาศผลสำรอง ม.4 >> https://drive.google.com/file/d/1BWMy4C6JfD63Ew84cRwU2PCHyHmBz3pC/view?usp=sharing


หมายเหตุ
  1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตามที่เอกสารแจ้งไว้ตามวันเวลาที่ประกาศ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ****
  2. ผู้สมัครความสามารถพิเศษ ต้องมาสอบวัดความรู้ตามประกาศของโรงเรียนทุกคน ไม่ว่าจะผ่านการคัดเลือกหรือไม่ผ่าน ****