กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ม.1 วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2563
ม.4 วันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 และ ม.4 โครงสร้าง 1 (ม.4/1 – ม.4/5)

รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม โครงสร้าง 3 (ม.4/7 – ม.4/10)

รายละเอียด-ม4-ห้อง-7-10

เว็บไซต์ลงทะเบียนออนไลน์ : http://reg.ssk.ac.th/PageRegister.aspx

ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม

1. นักเรียน ม.1,ม.4 หรือ นักเรียนใหม่ เพิ่มรหัสผ่านลงทะเบียน ที่ URL : http://reg.ssk.ac.th/AddthaiID.aspx ดังรูป

2. นักเรียน ม.2,ม.3,ม.5,ม6 และ ม.1,ม.4 ที่ลงทะเบียนรหัสผ่านแล้ว คลิก http://reg.ssk.ac.th/PageRegister.aspx ดังรูป

หมายเหตุ เลือก ปีการศึกษา 2563/1

3. เลือกรายวิชา และกลุ่มที่ต้องการ โดยตรวจสอบรายละเอียดของวิชาที่เปิดรับ และยอดผู้ลงทะเบียนไปแล้ว ก่อนคลิกปุ่ม เพิ่มรายวิชานี้

หมายเหตุ :

** นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
** ก่อนเลือกให้นักเรียนตัดสินใจให้รอบคอบ เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิชาใหม่ได้ แต่นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาในระบบภายใน 3 วัน นับตั้งแต่นักเรียนลงทะเบียนเรียน

4. เมื่อต้องการเปลี่ยนรายวิชาที่เลือกไปแล้ว ให้เข้าระบบ แล้วยกเลิกรายวิชาเดิมก่อน (ไม่เกิน 3 วัน หลังลงทะเบียนไปแล้ว) แล้วให้เลือกรายวิชาใหม่

5. ตรวจสอบชื่อจำนวนนักเรียนลงทะเบียนไปแล้วได้ ดังนี้

5.1 จำนวนนักเรียนลงทะเบียนในแต่ละกลุ่ม >> http://reg.ssk.ac.th/RptstdIncourse.aspx

5.2 สรุปรายวิชาที่ลงต่อคน/ต่อห้อง >> http://reg.ssk.ac.th/RptClassGroupPerStd.aspx

5.3 สรุปจำนวนนักเรียนต่อครูผู้สอน >> http://reg.ssk.ac.th/RptStdPerInstructor.aspx