กำหนดการอบรม “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหม่ และปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6” ปีการศึกษา 2563

สถานที่ : โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

การแต่งกาย

  • ม.1 และ ม.4 ชุดนักเรียน
  • ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6 ชุดตามวันที่เรียน

หมายเหตุ จัดตารางเรียนตามปกติ