พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องใน “เทศกาลวันวิสาขบูชาโลกปี 2558”

วันที่ 29 พ.ค. 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องใน “เทศกาลวันวิสาขบูชาโลกปี 2558” ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28