วันที่ 28 พ.ค. 2558 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเงินที่ได้จากการขอรับบริจาคจากนักเรียน บุคลากรของโรงเรียนฯ จำนวน 21,250 บาท เพื่อส่งไปช่วยเหลือประเทศเนปาลที่่ประสบภัยพิบัติเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ และนายไพฑูรย์ คล้ายมั่ง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้รับมอบ

activity

[srizonfbalbum id=30]