มอบเงินบริจาคน้ำใจสู่เนปาล

วันที่ 28 พ.ค. 2558 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเงินที่ได้จากการขอรับบริจาคจากนักเรียน บุคลากรของโรงเรียนฯ จำนวน 21,250 บาท เพื่อส่งไปช่วยเหลือประเทศเนปาลที่่ประสบภัยพิบัติเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ และนายไพฑูรย์ คล้ายมั่ง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้รับมอบ

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.