วันที่ 16 พ.ค. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียนกับผู้ปกครอง ซึ่งเป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีประชุมผู้ปกครองครั้งนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

 

activity

[srizonfbalbum id=32]