การอบรมโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

วันที่ 18 พ.ค. 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) จัดการอบรมการใช้โปรแกรม DMC2015 เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียน ละ 2 คนของโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพม. 28 ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมี ดร.ฤธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายภูเบศ เศรษฐบุตร ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นวิทยากรให้การอบรม

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.