วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดย นายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ดร.คูณ ชำนิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ดร.พิชัย พ่องแผ้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและบคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้เข้าร่วมงานราชพิธี วันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันที่ระลึก และเฉลิมฉลอง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

activity

[srizonfbalbum id=37]

Loading