คณะผู้บริหารและครู สหวิทยาเขตหลักเมืองประชุมรับนโยบาย

วันที่ 9 พ.ค.58 เวลา 09.00-12.30 น. คณะผู้บริหารและครู สหวิทยาเขตหลักเมือง ประชุมรับนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 จาก สพม.28 โดยท่าน ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.28 เป็นผู้มอบนโยบาย

 activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28