27 ธ.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรม “วันครอบครัว สตรีสิริเกศ ประจำปี พ.ศ. 2562”  โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง