10 ส.ค. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายใต้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ หอประชุมนันทพันธ์ สพม.28 ได้รับเกียรติจากดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เยี่ยมชมและกำลังใจกับคณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศที่เข้าร่วมจัดบูธของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ในการประกวดนวัตกรรม (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ประมวลภาพกิจกรรม