25 ส.ค. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการนักเรียน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเกศสิริ ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการเปิดการประชุม

ประมวลภาพกิจกรรม