23 มิ.ย. 2563 เวลา 13.30 น. โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมกาญจนน์สิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เพื่อนำเสนอผลงานโรงเรียนและนำเสนอนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประมวลภาพกิจกรรม