โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย ในการคัดเลือกผู้เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ประมวลภาพกิจกรรม