24 ม.ค. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตร ในการสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ มาเป็นประธานในพิธี
รายละเอียด
1. ผลการแข่งขัน >> https://drive.google.com/file/d/1Rq0GoA6c5iGgpR5gHX7jBshldHCUVt6M/view

2. พิมพ์เกียรติบัตร >> http://contest62.ssk.ac.th/print.php?search2=subject&search=วิทยาศาสตร์
หมายเหตุ ผู้เข้าสอบสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตร โดยค้นหาจากรายชื่อผู้เข้าสอบ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading