4 ก.พ. 2563 งานอนามัยโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง “การป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019” เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ให้กับคณะครูและนักเรียนได้ทราบถึงวิธีป้องกันการติดเชื้อ

ประมวลภาพกิจกรรม