6 ก.พ. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้มีผู้ลงสมัครคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 3 พรรค คือ 1.พรรค​ What’s the puck ผู้สมัครประธานนักเรียน คือ นายเพชรกล้า​ เพชรินทร์​ ม.4/4 2.พรรคพัฒนา​ ชมพู-ขาว ผู้สมัครประธานนักเรียน คือ นายพลพัฒ​น์​ บุญเกิ่ง​ ม.4/6 3.พรรค​ ADVANCE ผู้สมัครประธานนักเรียน คือ นางสาวณัฐณิชา มะณู​ ม.4/6 เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้ระบบเทคโนโลยีในการเลือกตั้ง โรงเรียนสตรีสิริเกศจึงได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษมาใช้ในการเลือกตั้งกรรมการนักเรียนในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading