7 ก.พ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันโครงการเยาวชนคนเก่งคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานและนายนธิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ภาพต้นฉบับ >> https://drive.google.com/drive/folders/1iwyrwdYb9MfUH0N_lbK-mqXhSWAEGbOt?usp=sharing

ประมวลภาพกิจกรรม