12 ก.พ. 2563 กองลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบเครื่องหมายพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครูผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีร่วมมอบมอบเครื่องหมายพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประมวลภาพกิจกรรม