วันที่ 6 ก.ค. 2558 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดอบรมค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องชมพูขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity