ค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

วันที่ 6 ก.ค. 2558 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดอบรมค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องชมพูขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.