27 ส.ค. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (demonstration contest) ในงาน “วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชมเชย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

นางสาววชิรญาณ์ พันธุ์สวัสดิ์ ม.6/15
นางสาวผไทมาศ บับภาสังข์ ม.5/15
นางสาวอเมเลีย บุญมีศรีสุข ม.5/15

ประมวลภาพกิจกรรม