บรรยากาศการทดสอบภาษาอังกฤษของศูนย์ HCEC ศูนย์สอบโรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563

ประมวลภาพกิจกรรม