24 ก.ย. 2563 คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ให้กับคุณครูจุรีรัตน์ วรรณวงศ์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2563

ประมวลภาพกิจกรรม