27 ก.ย. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม