30 ก.ย. 2563 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมพิธีมุทิตาจิตครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2563 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading