11 – 12 ต.ค. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ณ สมายล์ แลนด์ รีสอร์ท อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

ประมวลภาพกิจกรรม