19 ต.ค. 2563 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้ความอนุเคราะห์พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียนสตรีสิริเกศ ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก

ประมวลภาพกิจกรรม