กลุ่มบริหารงานทั่วไป ขอเชิญ คณะครู นักเรียน และบุคลากร ทุกท่าน ได้ร่วมทำบุญบริจาคงบประมาณ เพื่อ บูรณะซ่อมแซม พระพุทธรูปปางลีลาบริเวณหน้าลานอำไพฯ โดยสามารถจุดทำบุญในโรงเรียน 2 จุด คือ

  1. หน้าห้องกลุ่มบริหารบุคคล
  2. หน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

ร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย 910 2000 207 ชื่อบัญชี นางดวงสิริ สุขประเสริฐ หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสตรีสิริเกศ