ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา

1. พิมพ์แบบชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ >> http://schoolbilling.dev31.in.th/sbssk/Pages/printreportpayinforstudent.aspx หรือสแกน QRcode เพื่อไปหน้าพิมพ์แบบชำระเงิน

2. กรอก เลข 13 หลักของนักเรียน เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินออกมา

3. นำใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ไปชำระเงิน ได้ 3 ช่องทาง คือ

3.1 ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย
3.2 ชำระผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร
3.3 ชำระเงินสด


หมายเหตุ เอกสารรับรองการเบิกต้นสังกัดฉบับสำเนาที่พิมพ์จากเว็บไซต์โรงเรียน ให้ผู้ปกครองลงลายมือรับรองเอกสารคัดลอกจากต้นฉบับด้วยตัวเอง

  • กรณีต้องการขอเอกสารรับรองการเบิกต้นสังกัดตัวจริง ติดต่อได้กับห้องการเงิน ในวันเวลาราชการ

Loading