ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา

1. พิมพ์แบบชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ >> http://schoolbilling.dev31.in.th/sbssk/Pages/printreportpayinforstudent.aspx หรือสแกน QRcode เพื่อไปหน้าพิมพ์แบบชำระเงิน

2. กรอก เลข 13 หลักของนักเรียน หรือ ชื่อ นามสกุล กดปุ่ม แว่นขยาย

3. เมื่อพบชื่อของนักเรียน ให้ตรวจสอบรายละเอียดยอดค่าบำรุงการศึกษา แล้วเลื่อนลงไปจนสุดหน้า เพื่อพิมพ์ ใบแจ้งชำระเงินเพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ออกมา

4. นำใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ไปชำระเงิน ได้ 3 ช่องทาง คือ

4.1 ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย
4.2 ชำระผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร
4.3 โอนเงินเข้าบัญชีธนากรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนสตรีสิริเกศ (เพื่อการรับโอน) หมายเลขบัญชี  311-6-06838-0 แล้วแจ้งสลิปผ่าน Line ID : moneyssk

*** งดชำระเงินสด ***