12 พ.ย. 2563 เวลา 15.15 น. โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และคณะครูและคุลากรโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ประมวลภาพกิจกรรม