23 พ.ย. 2563 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมต้อนรับคุณครูนิภา จันทร์ละออ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading