25 พ.ย. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำคณะผู้กำกับลูกเสือและเนตรารี กองลูกเสือและเนตรนารี ถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านการศึกษา และเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

ประมวลภาพกิจกรรม