วันที่ 1 – 14 ธ.ค. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรการแข่งขันให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมทักษะทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ประมวลภาพกิจกรรม