วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรการแข่งขันให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมทักษะทางภาษา ปีการศึกษา 2563

ประมวลภาพกิจกรรม